Барлық акциялар осында

"MILAND" Пиктелген торт шамдары 20 г Ламалар мен кактустар С-6244

5
0 пікірлер
MILAND Пиктелген торт шамдары 20 г Ламалар мен кактустар С-6244 Фотосурет 1.

*Фотосуреттегі түс шамалы өзгеше болуы мүмкін

472 Тенге

Loading....

Жалпы

Бренд
Шығару елі
Қытай

Қосымша

Биіктік, см
8
Енi, см
2
Леонардо салынбалы төлемі
жоқ
Салмақ, г
20
Ұзындығы, см
10
Өнім түрі
Майшам
Атаудың артикулы
С-6244
Басқасы
Ламы и кактусы
Мереке
Туған күн
Главная Каталог Чат Корзина0 Профиль
DEBUG enable
Num SQL queries:54
Num fetched rows:220
including array rows:4
Time of script run:0.14977693557739
Time of SQL queries:0.13201189041138
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0034с
Счетчик "ModIshopGood Good statistic", время выполнения - 0с
Счетчик "ModIshopGood bread", время выполнения - 0.0014с
Счетчик "ModIshopGood photos", время выполнения - 0.006с
Счетчик "ModIshopGood main data", время выполнения - 0.0224с
Счетчик "ModIshopGood params", время выполнения - 0.0025с
Счетчик "ModIshopGood Nalichie", время выполнения - 0.0985с
Счетчик "ModIshopGood mklass", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Start GetDeliveryList", время выполнения - 0с
Счетчик "Get DeliveryList from cache", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "DeliveryList transforms", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopGood delivery", время выполнения - 0с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.1338с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=cssstylescard", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=headcardjs", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0008с
Счетчик "Block=retailrocketblocks", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=appdownload", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=footercardjs", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0002с

SELECT new_link FROM leo_redirect WHERE old_link = "/ishop/good_92225936274/" AND active = 1 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00034904479980469

SELECT id_city FROM leo_ip_preffered WHERE ip=3111669341 ORDER BY `lock` DESC,countEnt DESC LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00031900405883789

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id,country_id,utc FROM leo_city WHERE path='astana'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034308433532715

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz_ru.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034785270690918

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz_ru.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'good_92225936274' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT IFNULL(NULLIF(lil.title,""), li.title) as title,li.template_id,li.content,li.domen,li.index_id FROM leonardo_kz_ru.leo_index AS li LEFT JOIN leonardo_kz_ru.leo_index_lang AS lil ON li.index_id=lil.index_id AND lil.lang="kz" WHERE li.index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039196014404297

SELECT html FROM leonardo_kz_ru.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034999847412109

SELECT metatag FROM leonardo_kz_ru.leo_index WHERE index_id = 2 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028300285339355SELECT client_id FROM leo_clients_unregistered WHERE register_code='1f4350f92adf2f43d66c38a191e7cc100bf650ac' # Num rows 0Run time:Time of run:0.00093317031860352

INSERT INTO leo_clients_unregistered (register_code,last_login) VALUES ('1f4350f92adf2f43d66c38a191e7cc100bf650ac',1702182714) # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042891502380371

SELECT client_id FROM leo_clients_unregistered WHERE register_code='1f4350f92adf2f43d66c38a191e7cc100bf650ac' # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037884712219238SELECT t2.id_detail,t2.id_good,CONCAT_WS(' ',t4.f_tree_fullname,t1.goodname,t2.detailname) AS f1,CONCAT_WS(' ',t1.gooddescr,t6.detaildescr) AS f2, 0 AS none ,t1.id_tree,t1.dimension,t1.price, NULL, t1.f_tree_id FROM leonardo_kz.leo_details AS t2 LEFT JOIN leonardo_kz.leo_goods AS t1 ON t2.id_good=t1.id_good LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tistree AS t4 ON t4.f_tree_id=t1.f_tree_id LEFT JOIN leo_detail_desc AS t6 ON t2.id_detail=t6.id_detail WHERE t2.id_detail=92225936274 ORDER BY f1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00052595138549805

SELECT t1.id_tree,IFNULL(NULLIF(lt1.treename,""),t1.treename) as treename, t2.id_tree,IFNULL(NULLIF(lt2.treename,""),t2.treename) as treename, t3.id_tree,IFNULL(NULLIF(lt3.treename,""),t3.treename) as treename, t4.id_tree,IFNULL(NULLIF(lt4.treename,""),t4.treename) as treename, t5.id_tree,IFNULL(NULLIF(lt5.treename,""),t5.treename) as treename FROM leo_tree_goods AS tn LEFT JOIN leo_tree AS t1 ON tn.id_tree=t1.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leo_tree_lang AS lt1 ON t1.id_tree=lt1.id_tree AND lt1.lang = "kz" LEFT JOIN leo_tree_lang AS lt2 ON t2.id_tree=lt2.id_tree AND lt2.lang = "kz" LEFT JOIN leo_tree_lang AS lt3 ON t3.id_tree=lt3.id_tree AND lt3.lang = "kz" LEFT JOIN leo_tree_lang AS lt4 ON t1.id_tree=lt4.id_tree AND lt4.lang = "kz" LEFT JOIN leo_tree_lang AS lt5 ON t1.id_tree=lt5.id_tree AND lt5.lang = "kz" WHERE tn.id_good=92225905004 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00081110000610352SELECT card FROM leonardo_kz_test.leo_goods_cards_kz WHERE cardid='d92225936274' # Num rows 1Run time:Time of run:0.00098299980163574

SELECT id_city, dep_id FROM leo_shops WHERE work = 1 # Num rows 149Run time:Time of run:0.00068116188049316

SELECT * FROM leo_actions AS t1 WHERE t1.visible=1 AND t1.startaction<NOW() AND t1.endaction>NOW() AND (t1.region=0 || t1.region=3) # Num rows 2Run time:Time of run:0.0006411075592041

SELECT t1.id,t1.discount_id,t1.discount_value,t1.discountprice_value,t1.discount_from,t1.discountcode,t1.discount_start,t2.discount_description,t2.discount_type FROM leo_clients_discounts_unregistered AS t1 LEFT JOIN leo_discounts AS t2 ON t1.discount_id=t2.discount_id WHERE t1.client_id=540666161 AND t1.discount_start<NOW() AND t1.discount_end>NOW(); # Num rows 0Run time:Time of run:0.00043511390686035

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225936274 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.0012528896331787

SELECT FileName FROM images.goods_photo WHERE GoodId=92225905004 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 0Run time:Time of run:0.00049686431884766

SELECT videolink,preview FROM images.goods_video WHERE GoodId=92225905004 AND (DetailId=0 OR DetailId=92225936274) # Num rows 0Run time:Time of run:0.00037097930908203SELECT SQL_NO_CACHE MAX(t3.price) FROM tis_dep AS t3 LEFT JOIN leo_shops AS t1 ON t1.id_city=46 WHERE (t1.dep_id=t3.dep_id OR t3.dep_id=402) AND 92225936274=t3.code # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056195259094238

SELECT * FROM leo_goods_params AS t1,leo_actions AS t2 WHERE t1.id_good=92225905004 AND t1.id_param=-5 AND t1.value=t2.tisname AND t2.typeid > 0 AND t2.visible = 1 AND startaction<NOW() AND endaction>NOW() AND (t2.region=0 || t2.region=3) # Num rows 0Run time:Time of run:0.0033390522003174

SELECT * FROM leo_actions AS t1 WHERE t1.idgood=92225905004 AND t1.visible=1 AND t1.typeid=1 AND t1.startaction<NOW() AND t1.endaction>NOW() # Num rows 0Run time:Time of run:0.00076603889465332

SELECT count(*) FROM `leo_details` AS t1, leo_goods_params AS t2 WHERE t1.`id_good`=t2.id_good AND t1.`id_detail` = 92225936274 AND t2.id_param=72250129794 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059795379638672

SELECT t2.id_detail,t2.detailname,t2.colorcode, t3.goodname FROM leonardo_kz.leo_details AS t2 LEFT JOIN leonardo_kz.leo_goods AS t3 ON t2.id_good=t3.id_good WHERE t2.id_good=92225905004 GROUP BY t2.id_detail ORDER BY t2.detailname ASC # Num rows 7Run time:Time of run:0.0006260871887207

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=98824787134 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005500316619873

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=98824787134 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047087669372559

SELECT card FROM leonardo_kz_test.leo_goods_cards_kz WHERE cardid='d98824787134' # Num rows 1Run time:Time of run:0.0015408992767334

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225919224 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.00058484077453613

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225919224 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.00061297416687012

SELECT card FROM leonardo_kz_test.leo_goods_cards_kz WHERE cardid='d92225919224' # Num rows 1Run time:Time of run:0.0018179416656494

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225929314 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045490264892578

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225929314 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051307678222656

SELECT card FROM leonardo_kz_test.leo_goods_cards_kz WHERE cardid='d92225929314' # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030016899108887

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=106885450344 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 0Run time:Time of run:0.00057387351989746

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=106885450344 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 0Run time:Time of run:0.0004270076751709

SELECT card FROM leonardo_kz_test.leo_goods_cards_kz WHERE cardid='d106885450344' # Num rows 1Run time:Time of run:0.00094199180603027

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225956274 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047183036804199

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225956274 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054597854614258

SELECT card FROM leonardo_kz_test.leo_goods_cards_kz WHERE cardid='d92225956274' # Num rows 1Run time:Time of run:0.00062894821166992

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225936274 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.0014529228210449

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=92225936274 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 1Run time:Time of run:0.00060296058654785

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=106885683644 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 0Run time:Time of run:0.00066900253295898

SELECT t2.FileName FROM images.detail_photo AS t2 WHERE DetailId=106885683644 AND PhotoQualityId<3 ORDER BY GoodPriority DESC,TreePriority DESC,FileName ASC # Num rows 0Run time:Time of run:0.00044703483581543

SELECT card FROM leonardo_kz_test.leo_goods_cards_kz WHERE cardid='d106885683644' # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035285949707031SELECT t2.name,t1.value,t1.id_param FROM leonardo_kz.leo_goods_params AS t1 LEFT JOIN leonardo_kz.params AS t2 ON t1.id_param=t2.id_param WHERE t1.id_good=92225905004 AND t1.id_param!=-5 ORDER BY t2.name,t1.value; # Num rows 11Run time:Time of run:0.0015199184417725

SELECT t2.name,t1.value FROM leonardo_kz.leo_details_params AS t1 LEFT JOIN leonardo_kz.paramsd AS t2 ON t1.id_param=t2.id_param WHERE t1.id_detail=92225936274 ORDER BY t2.name,t1.value; # Num rows 4Run time:Time of run:0.00081014633178711SELECT * FROM images.good_links WHERE id_good=92225905004 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00045990943908691

SELECT * FROM images.good_links WHERE id_good=92225905004 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00045680999755859

SELECT * FROM images.goodlinks WHERE id_goodlink = 92225905004 OR id_good=92225905004 # Num rows 0Run time:Time of run:0.096220016479492

SELECT * FROM images.goodlinks WHERE id_good=92225905004 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00040102005004883

SELECT leo_mclasses.* FROM leo_mclasses,leo_mclasses_goods,leo_details WHERE visible=1 AND leo_mclasses.id=leo_mclasses_goods.id_mclasses AND (leo_mclasses_goods.id_detail=92225936274 OR leo_mclasses_goods.id_good=leo_details.id_good) AND leo_details.id_detail=92225936274 GROUP BY leo_mclasses.id ORDER BY leo_mclasses.id DESC LIMIT 5; # Num rows -1Run time:Time of run:0.00046586990356445

SELECT html FROM leonardo_kz_ru.leo_template WHERE template_id=21 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049495697021484

SELECT new_link FROM leo_canonical WHERE old_link = "/ishop/good_92225936274/" AND active = 1 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00040292739868164