Интернет-дүкен ашық. Тапсырыс берiңiздер!

(0) тауарлар | 0 теңге
Тапсырысты рәсімдеу
Тауарлардың каталогы

Мүсіндік пластилин

DEBUG enable
Num SQL queries:70
Num fetched rows:81
including array rows:1
Time of script run:0.2484610080719
Time of SQL queries:0.036100387573242
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0041с
Счетчик "ModIshopTree tree data", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "ModIshopTree breads", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "ModIshopTree treecache", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree leftmenu", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree cardcollect", время выполнения - 0.0271с
Счетчик "ModIshopTree treesort", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree filters", время выполнения - 0.1808с
Счетчик "ModIshopTree design", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree cardsviews", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree paginator", время выполнения - 0с
Счетчик "ModIshopTree mclasses", время выполнения - 0с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.2179с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=mainjs", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=topper", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0008с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "Block=retailrocketblocks", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=advert", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=subscribe", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=retailrocket", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0002с

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id FROM leo_city WHERE path='almaty'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045299530029297

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.0006709098815918

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'tree_3707547009' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00040698051452637

SELECT title,template_id,content,domen,index_id FROM leonardo_kz.leo_index WHERE index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030803680419922

SELECT html FROM leonardo_kz.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00075602531433105SELECT t3.treename,t2.treetype,t2.tree_description,t2.tree_meta_description,t1.shop_tree_id,t1.level1,t1.level2,t1.level3,t1.relatedtree,t2.titletag,t2.tree_notice,t2.h1tag,t2.maintitledisable FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo.leo_tree_description AS t2 ON t1.id_tree=t2.tree_id LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3 ON (t1.id_tree=t3.id_tree) WHERE t3.id_tree IS NOT NULL AND t1.id_tree=3707547009; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047802925109863SELECT t1.id_tree,t1_kz.treename,t2.id_tree,t2_kz.treename,t3.id_tree,t3_kz.treename,t4.id_tree,t4_kz.treename,t5.id_tree,t5_kz.treename FROM leo_tree AS t1 LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t1_kz ON t1.id_tree=t1_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2_kz ON t1.shop_tree_id=t2_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3_kz ON t2.shop_tree_id=t3_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t4_kz ON t3.shop_tree_id=t4_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t5_kz ON t4.shop_tree_id=t5_kz.id_tree WHERE t1.id_tree=3707547009 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00052618980407715SELECT filter_class,indexed,opened FROM leonardo.leo_tree_filters WHERE id_tree= '3707547009' ORDER BY pos ASC; # Num rows 12Run time:Time of run:0.00042009353637695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857398654 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0022618770599365

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857398654 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034189224243164

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857398714 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049400329589844

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857398714 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037384033203125

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857398764 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050806999206543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857398764 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046205520629883

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857398814 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048494338989258

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857398814 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032591819763184

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857398834 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00057792663574219

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857398834 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034809112548828

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857398864 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050687789916992

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857398864 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026202201843262

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857398904 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004570484161377

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857398904 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040292739868164

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857398964 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046300888061523

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857398964 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036096572875977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857399014 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004730224609375

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857399014 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036215782165527

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66857399054 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046086311340332

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66857399054 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033211708068848

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=75769341704 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044703483581543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=75769341704 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036406517028809

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881069504 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048494338989258

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881069504 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003201961517334

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881300774 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047898292541504

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881300774 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028896331787109

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881326764 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050711631774902

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881326764 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003209114074707

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881337954 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045609474182129

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881337954 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028896331787109

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881343514 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050806999206543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881343514 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033807754516602

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881373184 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040411949157715

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881373184 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029182434082031

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881381834 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043106079101562

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881381834 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881386894 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041007995605469

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881386894 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038814544677734

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76881389514 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047111511230469

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76881389514 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028395652770996

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857398654 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040006637573242

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857398714 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051307678222656

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857398764 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056290626525879

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857398814 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042891502380371

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857398834 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041699409484863

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857398864 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059199333190918

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857398904 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034904479980469

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857398964 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054717063903809

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857399014 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043511390686035

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66857399054 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0050718784332275

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=75769341704 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034809112548828

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881069504 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002739429473877

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881300774 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003349781036377

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881326764 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053191184997559

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881337954 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035500526428223

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881343514 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034093856811523

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881373184 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032687187194824

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881381834 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028395652770996

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881386894 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032901763916016

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76881389514 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026202201843262SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00042486190795898

SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00038003921508789