Интернет-дүкен ашық. Тапсырыс берiңiздер!

(0) тауарлар | 0 теңге
Тапсырысты рәсімдеу
Тауарлардың каталогы

Кескіндеме қағазы

DEBUG enable
Num SQL queries:778
Num fetched rows:793
including array rows:1
Time of script run:0.74330615997314
Time of SQL queries:0.37860107421875
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0034с
Счетчик "ModIshopTree tree data", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "ModIshopTree breads", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "ModIshopTree treecache", время выполнения - 0.0009с
Счетчик "ModIshopTree leftmenu", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree cardcollect", время выполнения - 0.4069с
Счетчик "ModIshopTree treesort", время выполнения - 0.0008с
Счетчик "ModIshopTree filters", время выполнения - 0.282с
Счетчик "ModIshopTree design", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree cardsviews", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "ModIshopTree paginator", время выполнения - 0с
Счетчик "ModIshopTree mclasses", время выполнения - 0с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.7031с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=mainjs", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=topper", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0009с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "Block=retailrocketblocks", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=advert", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=subscribe", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "Block=retailrocket", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0003с

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id FROM leo_city WHERE path='almaty'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041413307189941

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045394897460938

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'tree_3717045909' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00037503242492676

SELECT title,template_id,content,domen,index_id FROM leonardo_kz.leo_index WHERE index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033402442932129

SELECT html FROM leonardo_kz.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031208992004395SELECT t3.treename,t2.treetype,t2.tree_description,t2.tree_meta_description,t1.shop_tree_id,t1.level1,t1.level2,t1.level3,t1.relatedtree,t2.titletag,t2.tree_notice,t2.h1tag,t2.maintitledisable FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo.leo_tree_description AS t2 ON t1.id_tree=t2.tree_id LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3 ON (t1.id_tree=t3.id_tree) WHERE t3.id_tree IS NOT NULL AND t1.id_tree=3717045909; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046300888061523SELECT t1.id_tree,t1_kz.treename,t2.id_tree,t2_kz.treename,t3.id_tree,t3_kz.treename,t4.id_tree,t4_kz.treename,t5.id_tree,t5_kz.treename FROM leo_tree AS t1 LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t1_kz ON t1.id_tree=t1_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2_kz ON t1.shop_tree_id=t2_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3_kz ON t2.shop_tree_id=t3_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t4_kz ON t3.shop_tree_id=t4_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t5_kz ON t4.shop_tree_id=t5_kz.id_tree WHERE t1.id_tree=3717045909 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048685073852539SELECT filter_class,indexed,opened FROM leonardo.leo_tree_filters WHERE id_tree= '3717045909' ORDER BY pos ASC; # Num rows 16Run time:Time of run:0.00038719177246094

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400572 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0011081695556641

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400572 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003349781036377

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400695 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00086498260498047

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400695 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035381317138672

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400696 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050187110900879

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400696 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033187866210938

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400697 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048613548278809

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400697 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031113624572754

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400698 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047111511230469

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400698 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031518936157227

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400699 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044584274291992

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400699 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400700 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044894218444824

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400700 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031614303588867

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400701 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043702125549316

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400701 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035214424133301

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400702 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00058794021606445

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400702 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400703 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048613548278809

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400703 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031208992004395

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400704 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004730224609375

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400704 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028395652770996

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400705 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047492980957031

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400705 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005040168762207

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400706 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045514106750488

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400706 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031399726867676

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400707 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045514106750488

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400707 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029492378234863

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400708 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046586990356445

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400708 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031113624572754

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400709 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044512748718262

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400709 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032401084899902

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400710 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045204162597656

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400710 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029397010803223

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400711 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005040168762207

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400711 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031089782714844

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400712 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051498413085938

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400712 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400713 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043487548828125

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400713 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028085708618164

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400714 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047707557678223

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400714 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031304359436035

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400715 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044894218444824

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400715 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002899169921875

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400716 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046491622924805

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400716 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054192543029785

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400717 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004420280456543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400717 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002899169921875

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400718 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004420280456543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400718 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028705596923828

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400719 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00082707405090332

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400719 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029802322387695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400720 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00063300132751465

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400720 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035691261291504

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400721 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005190372467041

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400721 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034689903259277

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400722 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046992301940918

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400722 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037598609924316

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400723 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051617622375488

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400723 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038599967956543

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400724 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051212310791016

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400724 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035190582275391

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400725 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047612190246582

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400725 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030088424682617

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400726 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048995018005371

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400726 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033116340637207

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400727 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042080879211426

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400727 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028705596923828

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400728 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047087669372559

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400728 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002899169921875

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400729 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004580020904541

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400729 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400730 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046491622924805

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400730 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027108192443848

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400731 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045204162597656

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400731 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028681755065918

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400732 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004429817199707

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400732 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026392936706543

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400733 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0018110275268555

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400733 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030183792114258

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400734 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043201446533203

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400734 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030183792114258

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400735 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045013427734375

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400735 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028610229492188

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400736 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042104721069336

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400736 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027918815612793

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400737 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004420280456543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400737 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031900405883789

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400738 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042009353637695

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400738 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028681755065918

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400739 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043916702270508

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400739 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003361701965332

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400740 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004889965057373

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400740 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003209114074707

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400741 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042486190795898

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400741 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035500526428223

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400742 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00070714950561523

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400742 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035309791564941

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400743 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047492980957031

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400743 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030612945556641

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400744 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045299530029297

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400744 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035881996154785

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400745 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049686431884766

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400745 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029611587524414

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400746 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042104721069336

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400746 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032901763916016

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400747 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045585632324219

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400747 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400748 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045514106750488

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400748 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035500526428223

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400749 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048995018005371

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400749 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043511390686035

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400750 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044703483581543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400750 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400751 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049185752868652

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400751 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030612945556641

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400752 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005030632019043

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400752 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033807754516602

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400753 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00055289268493652

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400753 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033211708068848

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400754 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056099891662598

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400754 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032711029052734

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400755 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053501129150391

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400755 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039482116699219

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400756 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050592422485352

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400756 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049901008605957

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400757 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053215026855469

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400757 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045394897460938

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400758 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059008598327637

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400758 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030803680419922

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400759 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051307678222656

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400759 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029301643371582

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=4020400944 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054001808166504

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=4020400944 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037312507629395

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050100139 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0017919540405273

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050100139 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003349781036377

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050100143 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056099891662598

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050100143 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037097930908203

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050101553 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053596496582031

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050101553 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003659725189209

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050101555 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047612190246582

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050101555 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030183792114258

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050101561 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00082993507385254

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050101561 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035309791564941

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050101562 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046610832214355

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050101562 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029706954956055

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050101563 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0006251335144043

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050101563 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037288665771484

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050101571 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0014529228210449

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050101571 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044107437133789

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050101572 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047612190246582

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050101572 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036287307739258

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=5050101582 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0014870166778564

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=5050101582 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034093856811523

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=10318389322 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0009760856628418

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=10318389322 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046110153198242

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=10318418902 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049686431884766

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=10318418902 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046396255493164

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11162740932 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00073790550231934

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11162740932 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003211498260498

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11162802562 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054597854614258

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11162802562 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030183792114258

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11162803912 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00077080726623535

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11162803912 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041604042053223

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11162816462 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00067305564880371

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11162816462 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039196014404297

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11192595092 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00068998336791992

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11192595092 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039815902709961

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11192598332 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053095817565918

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11192598332 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037503242492676

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11192613702 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00084114074707031

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11192613702 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035214424133301

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11192685162 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0012168884277344

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11192685162 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049781799316406

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858001422 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0026888847351074

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858001422 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0009920597076416

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858035052 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056982040405273

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858035052 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004580020904541

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858044512 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0016860961914062

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858044512 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038504600524902

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858052492 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00084304809570312

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858052492 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044083595275879

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858060782 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004570484161377

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858060782 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034093856811523

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858069282 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051712989807129

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858069282 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030684471130371

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858081792 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050187110900879

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858081792 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035786628723145

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858092632 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051212310791016

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858092632 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035405158996582

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858099132 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045585632324219

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858099132 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033211708068848

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858119292 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056600570678711

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858119292 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031518936157227

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858132912 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00093698501586914

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858132912 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00062108039855957

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858140822 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051379203796387

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858140822 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030899047851562

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858255532 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059413909912109

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858255532 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00057482719421387

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858296142 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049901008605957

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858296142 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033807754516602

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858319862 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049996376037598

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858319862 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041604042053223

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858332552 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00058388710021973

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858332552 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041604042053223

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858339212 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00069689750671387

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858339212 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032496452331543

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858463452 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00058412551879883

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858463452 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858484532 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047492980957031

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858484532 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00068497657775879

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858535662 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050711631774902

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858535662 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037384033203125

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858545812 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048494338989258

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858545812 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047397613525391

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858562542 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00052595138549805

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858562542 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033903121948242

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858575592 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048494338989258

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858575592 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053095817565918

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858601222 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00079894065856934

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858601222 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037407875061035

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858608562 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051403045654297

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858608562 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029492378234863

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858662532 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00064206123352051

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858662532 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043416023254395

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858689342 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00067281723022461

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858689342 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033903121948242

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858696152 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010461807250977

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858696152 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858697272 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048589706420898

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858697272 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039505958557129

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858698242 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0008699893951416

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858698242 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031900405883789

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858703312 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048494338989258

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858703312 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031185150146484

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858705412 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005340576171875

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858705412 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054693222045898

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858740592 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0006859302520752

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858740592 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039196014404297

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858748732 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051307678222656

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858748732 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030779838562012

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858751012 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053620338439941

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858751012 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038480758666992

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858766312 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00061583518981934

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858766312 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037789344787598

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858809762 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047993659973145

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858809762 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004889965057373

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858810302 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00061893463134766

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858810302 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051498413085938

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858810732 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048279762268066

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858810732 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003058910369873

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=11858811142 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005488395690918

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=11858811142 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031089782714844

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=12229445192 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010380744934082

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=12229445192 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034308433532715

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=12703907072 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0032670497894287

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=12703907072 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035810470581055

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=13242592862 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00088596343994141

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=13242592862 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041389465332031

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=14356855182 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00087094306945801

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=14356855182 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003211498260498

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=14356860342 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00095915794372559

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=14356860342 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032305717468262

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=17199266022 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010349750518799

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=17199266022 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00070500373840332

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=17234776922 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00099992752075195

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=17234776922 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005040168762207

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=17511262082 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00094699859619141

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=17511262082 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040698051452637

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=19219495942 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00074481964111328

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=19219495942 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036215782165527

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=19334023052 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048589706420898

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=19334023052 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035905838012695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=22935670202 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049591064453125

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=22935670202 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042080879211426

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=22936401972 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00081777572631836

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=22936401972 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054121017456055

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=22936473372 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00063014030456543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=22936473372 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047421455383301

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=24694791182 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049090385437012

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=24694791182 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003209114074707

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26100461702 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004880428314209

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26100461702 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035595893859863

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26100612492 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049209594726562

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26100612492 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003209114074707

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26100749232 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00057315826416016

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26100749232 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034999847412109

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26100911902 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0013329982757568

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26100911902 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028705596923828

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26100942572 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044012069702148

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26100942572 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26101338912 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046181678771973

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26101338912 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035810470581055

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102146062 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042390823364258

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102146062 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031590461730957

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102181562 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005500316619873

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102181562 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031208992004395

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728262 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045895576477051

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728262 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003211498260498

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728572 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053000450134277

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728572 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043988227844238

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728612 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005340576171875

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728612 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030112266540527

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728692 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050616264343262

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728692 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039100646972656

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728712 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00063204765319824

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728712 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034999847412109

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728732 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010709762573242

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728732 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043392181396484

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728752 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0011630058288574

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728752 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003669261932373

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728812 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045490264892578

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728812 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045084953308105

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728832 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0017440319061279

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728832 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00069308280944824

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728872 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00099611282348633

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728872 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0083889961242676

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728892 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00069308280944824

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728892 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00081086158752441

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102728912 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00079703330993652

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102728912 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035595893859863

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102744562 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059604644775391

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102744562 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046682357788086

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102782522 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0035979747772217

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102782522 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035786628723145

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102903782 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053215026855469

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102903782 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032687187194824

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26102922302 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00055503845214844

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26102922302 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032806396484375

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26109918362 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00069880485534668

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26109918362 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051116943359375

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26112434702 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005791187286377

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26112434702 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00065398216247559

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26112531462 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004880428314209

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26112531462 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035905838012695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26117876262 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.000762939453125

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26117876262 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033307075500488

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26118016072 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048589706420898

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26118016072 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035285949707031

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26146581312 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044703483581543

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26146581312 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034213066101074

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26449576312 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054717063903809

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26449576312 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039291381835938

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26831676562 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0011889934539795

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26831676562 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032711029052734

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=26831806962 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048708915710449

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=26831806962 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=35670567482 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005040168762207

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=35670567482 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035595893859863

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=57241898722 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00085806846618652

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=57241898722 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003359317779541

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=58687184452 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010099411010742

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=58687184452 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037789344787598

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=62766677164 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00061988830566406

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=62766677164 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040602684020996

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=63777159064 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00081610679626465

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=63777159064 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034809112548828

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=64519391474 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049400329589844

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=64519391474 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034594535827637

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=68322203024 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050902366638184

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=68322203024 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031590461730957

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=68322937144 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046396255493164

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=68322937144 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029802322387695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=68323165004 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045514106750488

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=68323165004 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032615661621094

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=68323540604 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047898292541504

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=68323540604 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035214424133301

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69715550984 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00094485282897949

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69715550984 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003201961517334

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69720776704 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045394897460938

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69720776704 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029516220092773

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69720889634 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046396255493164

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69720889634 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00075507164001465

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69721009034 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00060105323791504

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69721009034 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69721052034 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044512748718262

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69721052034 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035905838012695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69721111004 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046896934509277

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69721111004 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031805038452148

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69753374304 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004730224609375

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69753374304 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031399726867676

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69800617974 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047111511230469

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69800617974 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032901763916016

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69800764694 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043201446533203

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69800764694 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041103363037109

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=69801115004 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046610832214355

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=69801115004 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026106834411621

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=70130277924 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00068402290344238

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=70130277924 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030517578125

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=72844655114 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0029261112213135

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=72844655114 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040388107299805

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=72844682464 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049495697021484

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=72844682464 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=72844684264 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047397613525391

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=72844684264 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030517578125

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76183879434 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048923492431641

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76183879434 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030303001403809

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76183879554 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051784515380859

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76183879554 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029587745666504

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76183991044 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00055694580078125

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76183991044 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031590461730957

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76183991244 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044894218444824

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76183991244 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031399726867676

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76909926394 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047516822814941

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76909926394 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032305717468262

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76930614504 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046110153198242

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76930614504 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76931352304 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00068187713623047

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76931352304 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042200088500977

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76931746894 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050592422485352

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76931746894 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003211498260498

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76931779734 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0009160041809082

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76931779734 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030708312988281

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76931853614 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048708915710449

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76931853614 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030899047851562

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76931853654 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00064992904663086

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76931853654 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037884712219238

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76931948744 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046610832214355

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76931948744 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003049373626709

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937030294 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0019490718841553

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937030294 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029492378234863

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937059414 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049901008605957

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937059414 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029802322387695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937090644 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046205520629883

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937090644 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028800964355469

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937151294 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00072503089904785

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937151294 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054311752319336

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937227274 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00075888633728027

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937227274 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00065016746520996

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937434674 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0008549690246582

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937434674 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00061488151550293

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937606954 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00069403648376465

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937606954 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042510032653809

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937860184 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00076079368591309

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937860184 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00060701370239258

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76937885134 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00092005729675293

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76937885134 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00077199935913086

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76938003834 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00088405609130859

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76938003834 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00087594985961914

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76938121874 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00077605247497559

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76938121874 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00071597099304199

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76939275374 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00082278251647949

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76939275374 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0006711483001709

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76939708934 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00087213516235352

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76939708934 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00094389915466309

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76940009984 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00068902969360352

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76940009984 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00063490867614746

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76940010234 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010080337524414

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76940010234 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00073099136352539

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76940860954 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00098085403442383

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76940860954 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00066113471984863

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76940870134 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.001201868057251

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76940870134 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00068402290344238

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76940904864 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010719299316406

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76940904864 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00082993507385254

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=77300668384 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00090789794921875

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=77300668384 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051617622375488

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=77429710124 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045299530029297

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=77429710124 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032496452331543

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=77429714164 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0020809173583984

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=77429714164 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049996376037598

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=77527956254 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050091743469238

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=77527956254 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032210350036621

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=77529104784 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045895576477051

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=77529104784 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036883354187012

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=77529164484 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049805641174316

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=77529164484 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037312507629395

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=77918369564 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053596496582031

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=77918369564 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034594535827637

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309922174 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0012400150299072

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309922174 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00063991546630859

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309923764 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0013041496276855

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309923764 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00076198577880859

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309926144 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010910034179688

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309926144 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00062417984008789

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309945244 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0011439323425293

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309945244 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00086212158203125

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309948624 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00071811676025391

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309948624 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004119873046875

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309961974 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059914588928223

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309961974 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00064182281494141

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309962634 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0033650398254395

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309962634 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059795379638672

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309963864 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054216384887695

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309963864 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034880638122559

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309966034 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00095891952514648

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309966034 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034999847412109

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309967654 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049495697021484

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309967654 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032615661621094

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83309994664 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056695938110352

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83309994664 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033187866210938

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=92345274834 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00098609924316406

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=92345274834 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042390823364258

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=101357803234 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054788589477539

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=101357803234 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033187866210938

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=101358300684 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048708915710449

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=101358300684 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035786628723145

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=101358377134 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051999092102051

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=101358377134 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003819465637207

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=101358531834 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048494338989258

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=101358531834 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031781196594238

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=101358549894 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005040168762207

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=101358549894 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049281120300293

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=101358564174 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00057196617126465

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=101358564174 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039792060852051

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=108034010054 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0012121200561523

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=108034010054 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003352165222168

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400572 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031280517578125

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400695 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00024986267089844

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400696 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027084350585938

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400697 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025486946105957

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400698 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00023508071899414

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400699 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025320053100586

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400700 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028085708618164

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400701 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00024890899658203

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400702 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031685829162598

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400703 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031018257141113

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400704 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026297569274902

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400705 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00024104118347168

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400706 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026893615722656

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400707 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031781196594238

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400708 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026106834411621

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400709 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00024795532226562

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400710 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027704238891602

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400711 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026392936706543

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400712 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029182434082031

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400713 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027203559875488

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400714 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030899047851562

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400715 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028800964355469

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400716 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028491020202637

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400717 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029492378234863

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400718 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030779838562012

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400719 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002751350402832

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400720 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028014183044434

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400721 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002748966217041

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400722 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028085708618164

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400723 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003199577331543

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400724 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002748966217041

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400725 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00023412704467773

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400726 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037717819213867

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400727 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002899169921875

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400728 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026702880859375

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400729 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002589225769043

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400730 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025796890258789

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400731 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026988983154297

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400732 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026202201843262

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400733 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029587745666504

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400734 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048494338989258

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400735 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002899169921875

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400736 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039005279541016

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400737 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028300285339355

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400738 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031709671020508

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400739 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002901554107666

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400740 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029420852661133

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400741 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026106834411621

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400742 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025796890258789

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400743 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032711029052734

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400744 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028204917907715

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400745 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026702880859375

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400746 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028181076049805

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400747 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025296211242676

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400748 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029301643371582

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400749 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027704238891602

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400750 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002589225769043

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400751 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400752 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002748966217041

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400753 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029087066650391

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400754 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400755 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030183792114258

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400756 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027608871459961

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400757 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003662109375

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400758 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029802322387695

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400759 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028204917907715

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400944 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027704238891602

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050100054 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035715103149414

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050100055 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030899047851562

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050100139 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032806396484375

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050100143 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033712387084961

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101553 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029802322387695

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101555 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026988983154297

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101561 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002748966217041

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101562 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027084350585938

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101563 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00024795532226562

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101571 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026488304138184

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101572 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002739429473877

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101582 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025296211242676

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=10318389322 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028300285339355

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=10318418902 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029277801513672

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=10318563692 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025796890258789

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=10898214382 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028204917907715

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11162740932 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026607513427734

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11162802562 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028610229492188

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11162803912 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025415420532227

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11162816462 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002901554107666

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11192595092 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11192598332 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026392936706543

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11192613702 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002751350402832

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11192685162 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027108192443848

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858001422 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027704238891602

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858035052 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028300285339355

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858044512 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030779838562012

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858052492 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002591609954834

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858060782 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028109550476074

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858069282 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030899047851562

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858081792 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029611587524414

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858092632 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027990341186523

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858099132 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003349781036377

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858119292 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043702125549316

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858132912 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031614303588867

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858140822 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030708312988281

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858255532 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031208992004395

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858296142 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042200088500977

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858319862 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002901554107666

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858332552 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029706954956055

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858339212 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025510787963867

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858463452 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027894973754883

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858484532 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027203559875488

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858535662 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003349781036377

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858545812 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028395652770996

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858562542 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036287307739258

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858575592 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034713745117188

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858601222 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029587745666504

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858608562 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028896331787109

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858662532 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028491020202637

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858689342 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039196014404297

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858696152 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002739429473877

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858697272 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028300285339355

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858698242 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030899047851562

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858703312 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003049373626709

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858705412 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033903121948242

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858740592 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032210350036621

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858748732 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002598762512207

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858751012 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028896331787109

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858766312 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031304359436035

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858809762 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027894973754883

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858810302 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030612945556641

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858810732 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029206275939941

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=11858811142 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037789344787598

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=12229445192 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027585029602051

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=12703907072 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038909912109375

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=13242592862 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029397010803223

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=14356855182 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032901763916016

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=14356860342 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027298927307129

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=17199266022 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029206275939941

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=17234776922 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034618377685547

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=17511262082 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029802322387695

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=19219495942 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030207633972168

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=19334023052 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028681755065918

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=22935670202 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=22936401972 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031208992004395

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=22936473372 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043010711669922

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=24694791182 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028419494628906

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26100461702 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027585029602051

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26100612492 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041985511779785

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26100749232 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033092498779297

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26100911902 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030899047851562

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26100942572 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028204917907715

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26101338912 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031781196594238

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102146062 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036406517028809

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102181562 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030303001403809

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728262 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031495094299316

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728572 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034713745117188

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728612 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728692 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026607513427734

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728712 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026202201843262

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728732 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029110908508301

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728752 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026798248291016

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728812 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029301643371582

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728832 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031304359436035

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728872 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032496452331543

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728892 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102728912 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027203559875488

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102744562 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00024700164794922

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102782522 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002439022064209

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102903782 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027704238891602

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26102922302 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031208992004395

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26109918362 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003058910369873

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26112434702 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032711029052734

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26112531462 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26117876262 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028300285339355

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26118016072 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028610229492188

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26146581312 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025010108947754

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26449576312 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027203559875488

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26831676562 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028395652770996

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=26831806962 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003669261932373

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=35670567482 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033688545227051

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=57241898722 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030708312988281

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=58687184452 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028085708618164

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=62766677164 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028514862060547

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=63777159064 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=64519391474 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003669261932373

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=68322203024 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029706954956055

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=68322937144 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027608871459961

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=68323165004 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00048303604125977

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=68323540604 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00024008750915527

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69715550984 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030183792114258

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69720776704 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002589225769043

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69720889634 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025296211242676

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69721009034 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028586387634277

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69721052034 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027203559875488

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69721111004 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69753374304 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031399726867676

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69800617974 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030684471130371

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69800764694 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033998489379883

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=69801115004 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028610229492188

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=70130277924 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028085708618164

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=72844655114 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032305717468262

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=72844682464 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037097930908203

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=72844684264 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026798248291016

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76183879434 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028395652770996

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76183879554 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027203559875488

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76183991044 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027704238891602

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76183991244 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031590461730957

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76909926394 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028800964355469

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76930614504 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029301643371582

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76931352304 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028681755065918

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76931746894 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028109550476074

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76931779734 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036215782165527

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76931853614 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027012825012207

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76931853654 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046801567077637

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76931948744 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034189224243164

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937030294 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031280517578125

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937059414 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00061297416687012

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937090644 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0008089542388916

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937151294 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00076699256896973

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937227274 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034594535827637

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937434674 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003211498260498

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937606954 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003209114074707

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937860184 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047111511230469

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76937885134 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029301643371582

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76938003834 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040888786315918

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76938121874 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032186508178711

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76939275374 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027799606323242

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76939708934 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033020973205566

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76940009984 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029993057250977

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76940010234 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028705596923828

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76940860954 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0016610622406006

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76940870134 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035309791564941

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76940904864 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033211708068848

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=77300668384 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039505958557129

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=77429710124 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059294700622559

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=77429714164 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040221214294434

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=77527956254 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0006260871887207

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=77529104784 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027179718017578

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=77529164484 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053191184997559

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=77918369564 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029110908508301

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=81290819954 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030207633972168

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=81290869764 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00045490264892578

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309922174 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036287307739258

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309923764 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003809928894043

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309926144 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002892017364502

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309945244 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00027799606323242

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309948624 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041699409484863

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309961974 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00024795532226562

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309962634 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029397010803223

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309963864 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025486946105957

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309966034 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029206275939941

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309967654 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00032591819763184

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83309994664 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0011940002441406

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=92345274834 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043606758117676

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=101357803234 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037193298339844

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=101358300684 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033211708068848

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=101358377134 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=101358531834 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029611587524414

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=101358549894 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025796890258789

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=101358564174 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026798248291016

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=108034010054 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029397010803223SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00039100646972656

SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00032496452331543