Интернет-дүкен ашық. Тапсырыс берiңiздер!

(0) тауарлар | 0 теңге
Тапсырысты рәсімдеу
Тауарлардың каталогы

Сызуға арналған қағаз

DEBUG enable
Num SQL queries:34
Num fetched rows:48
including array rows:1
Time of script run:0.27814507484436
Time of SQL queries:0.027081251144409
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0153с
Счетчик "ModIshopTree tree data", время выполнения - 0.0004с
Счетчик "ModIshopTree breads", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "ModIshopTree treecache", время выполнения - 0.0009с
Счетчик "ModIshopTree leftmenu", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "ModIshopTree cardcollect", время выполнения - 0.0038с
Счетчик "ModIshopTree treesort", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree filters", время выполнения - 0.2102с
Счетчик "ModIshopTree design", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree cardsviews", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "ModIshopTree paginator", время выполнения - 0с
Счетчик "ModIshopTree mclasses", время выполнения - 0с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.2235с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=mainjs", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=topper", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0011с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0008с
Счетчик "Block=retailrocketblocks", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=advert", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=subscribe", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=retailrocket", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0003с

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id FROM leo_city WHERE path='almaty'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.011605978012085

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035500526428223

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'tree_3717041109' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00045204162597656

SELECT title,template_id,content,domen,index_id FROM leonardo_kz.leo_index WHERE index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030398368835449

SELECT html FROM leonardo_kz.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00085306167602539SELECT t3.treename,t2.treetype,t2.tree_description,t2.tree_meta_description,t1.shop_tree_id,t1.level1,t1.level2,t1.level3,t1.relatedtree,t2.titletag,t2.tree_notice,t2.h1tag,t2.maintitledisable FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo.leo_tree_description AS t2 ON t1.id_tree=t2.tree_id LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3 ON (t1.id_tree=t3.id_tree) WHERE t3.id_tree IS NOT NULL AND t1.id_tree=3717041109; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040507316589355SELECT t1.id_tree,t1_kz.treename,t2.id_tree,t2_kz.treename,t3.id_tree,t3_kz.treename,t4.id_tree,t4_kz.treename,t5.id_tree,t5_kz.treename FROM leo_tree AS t1 LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t1_kz ON t1.id_tree=t1_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2_kz ON t1.shop_tree_id=t2_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3_kz ON t2.shop_tree_id=t3_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t4_kz ON t3.shop_tree_id=t4_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t5_kz ON t4.shop_tree_id=t5_kz.id_tree WHERE t1.id_tree=3717041109 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00055694580078125SELECT filter_class,indexed,opened FROM leonardo.leo_tree_filters WHERE id_tree= '3717041109' ORDER BY pos ASC; # Num rows 15Run time:Time of run:0.00031805038452148

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=4020400580 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033807754516602

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101393 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037598609924316

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101432 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028800964355469

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101613 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025701522827148

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101707 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005040168762207

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=5050101708 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004889965057373

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=12228596392 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029420852661133

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=12319778782 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00026893615722656

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=12319879832 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031208992004395

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=12764899392 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046110153198242

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=29998069602 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029516220092773

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=62704120934 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036311149597168

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=4020400580 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00072598457336426

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=5050101393 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00060606002807617

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=5050101432 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056982040405273

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=5050101613 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00076198577880859

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=5050101707 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056600570678711

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=5050101708 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00055718421936035

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=12228596392 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053691864013672

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=12319778782 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00059890747070312

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=12319879832 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047898292541504

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=12764899392 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056815147399902

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=29998069602 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041913986206055

SELECT t1.value AS width,t2.value AS height FROM leo_details AS tn,leo_goods_params AS t1,leo_goods_params AS t2 WHERE tn.id_detail=62704120934 AND tn.id_good=t1.id_good AND tn.id_good=t2.id_good AND t1.id_param=50 AND t2.id_param=9 LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00052595138549805SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00045990943908691

SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00034403800964355