Интернет-дүкен ашық. Тапсырыс берiңiздер!

(0) тауарлар | 0 теңге
Тапсырысты рәсімдеу
Тауарлардың каталогы

Флористикалық көбік

DEBUG enable
Num SQL queries:19
Num fetched rows:25
including array rows:1
Time of script run:0.23801398277283
Time of SQL queries:0.0083348751068115
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0028с
Счетчик "ModIshopTree tree data", время выполнения - 0.0004с
Счетчик "ModIshopTree breads", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "ModIshopTree treecache", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "ModIshopTree leftmenu", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree cardcollect", время выполнения - 0.0046с
Счетчик "ModIshopTree treesort", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree filters", время выполнения - 0.1873с
Счетчик "ModIshopTree design", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree cardsviews", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree paginator", время выполнения - 0с
Счетчик "ModIshopTree mclasses", время выполнения - 0с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.2044с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=mainjs", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=topper", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.001с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0011с
Счетчик "Block=retailrocketblocks", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=advert", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=subscribe", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=retailrocket", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0002с

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id FROM leo_city WHERE path='almaty'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003201961517334

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035905838012695

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'tree_9538925218' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00031018257141113

SELECT title,template_id,content,domen,index_id FROM leonardo_kz.leo_index WHERE index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029706954956055

SELECT html FROM leonardo_kz.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037002563476562SELECT t3.treename,t2.treetype,t2.tree_description,t2.tree_meta_description,t1.shop_tree_id,t1.level1,t1.level2,t1.level3,t1.relatedtree,t2.titletag,t2.tree_notice,t2.h1tag,t2.maintitledisable FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo.leo_tree_description AS t2 ON t1.id_tree=t2.tree_id LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3 ON (t1.id_tree=t3.id_tree) WHERE t3.id_tree IS NOT NULL AND t1.id_tree=9538925218; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039505958557129SELECT t1.id_tree,t1_kz.treename,t2.id_tree,t2_kz.treename,t3.id_tree,t3_kz.treename,t4.id_tree,t4_kz.treename,t5.id_tree,t5_kz.treename FROM leo_tree AS t1 LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t1_kz ON t1.id_tree=t1_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2_kz ON t1.shop_tree_id=t2_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3_kz ON t2.shop_tree_id=t3_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t4_kz ON t3.shop_tree_id=t4_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t5_kz ON t4.shop_tree_id=t5_kz.id_tree WHERE t1.id_tree=9538925218 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044107437133789SELECT filter_class,indexed,opened FROM leonardo.leo_tree_filters WHERE id_tree= '9538925218' ORDER BY pos ASC; # Num rows 7Run time:Time of run:0.00038003921508789

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=33257949212 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056815147399902

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=33257949212 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028586387634277

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=89708632354 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043702125549316

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=89708632354 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003509521484375

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=90643713604 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00054407119750977

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=90643713604 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00028085708618164

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=33257949212 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00079894065856934

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=89708632354 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00056314468383789

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=90643713604 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0007929801940918SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00038719177246094

SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00032496452331543