Интернет-дүкен ашық. Тапсырыс берiңiздер!

(0) тауарлар | 0 теңге
Тапсырысты рәсімдеу
Тауарлардың каталогы

Фото жиектемелер

Қазіргі уақытта осы бөлімде өнімдер жоқ.
DEBUG enable
Num SQL queries:14
Num fetched rows:15
including array rows:2
Time of script run:0.037722826004028
Time of SQL queries:0.012487411499023
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0033с
Счетчик "ModIshopTree tree data", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "ModIshopTree breads", время выполнения - 0.0008с
Счетчик "ModIshopTree treecache", время выполнения - 0.0087с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.0101с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=mainjs", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=topper", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.001с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=subscribe", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0008с
Счетчик "Block=retailrocket", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0002с

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id FROM leo_city WHERE path='almaty'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036907196044922

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036716461181641

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'tree_9538924515' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00036883354187012

SELECT title,template_id,content,domen,index_id FROM leonardo_kz.leo_index WHERE index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003049373626709

SELECT html FROM leonardo_kz.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038886070251465SELECT t3.treename,t2.treetype,t2.tree_description,t2.tree_meta_description,t1.shop_tree_id,t1.level1,t1.level2,t1.level3,t1.relatedtree,t2.titletag,t2.tree_notice,t2.h1tag,t2.maintitledisable FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo.leo_tree_description AS t2 ON t1.id_tree=t2.tree_id LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3 ON (t1.id_tree=t3.id_tree) WHERE t3.id_tree IS NOT NULL AND t1.id_tree=9538924515; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049996376037598SELECT t1.id_tree,t1_kz.treename,t2.id_tree,t2_kz.treename,t3.id_tree,t3_kz.treename,t4.id_tree,t4_kz.treename,t5.id_tree,t5_kz.treename FROM leo_tree AS t1 LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t1_kz ON t1.id_tree=t1_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2_kz ON t1.shop_tree_id=t2_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3_kz ON t2.shop_tree_id=t3_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t4_kz ON t3.shop_tree_id=t4_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t5_kz ON t4.shop_tree_id=t5_kz.id_tree WHERE t1.id_tree=9538924515 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00075292587280273SELECT SQL_NO_CACHE t1.id_tree,t2.treename FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2 ON (t1.id_tree=t2.id_tree) WHERE t2.id_tree IS NOT NULL AND t1.shop_tree_id=9538924515 ORDER BY t1.pos # Num rows 0Run time:Time of run:0.00040698051452637

SELECT * FROM leo_tree WHERE id_tree=9538924515 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00058507919311523

SELECT SQL_NO_CACHE treeshow,treetype,`sql-query` FROM leo_tree_description WHERE tree_id=9538924515 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT dep_id FROM leo_shops WHERE id_city=51 /*AND work=1*/ AND dep_id>0 # Num rows 2Run time:Time of run:0.0003511905670166

SELECT SQL_NO_CACHE t2.id_good,t2.id_detail,t1.detailcount FROM leonardo.leo_tree_goods AS tn,leonardo.leo_goods AS t1,leonardo.leo_details AS t2,leonardo.tis_dep AS t3 WHERE tn.id_good=t1.id_good AND t1.id_good=t2.id_good AND t2.id_detail=t3.code AND (t3.dep_id=402 OR t3.dep_id=402 OR t3.dep_id=403) AND t3.price>0 AND t3.sizes>0 AND (tn.id_tree=9538924515) GROUP BY t2.id_detail # Num rows 0Run time:Time of run:0.006648063659668SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00039982795715332

SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00063419342041016