Интернет-дүкен ашық. Тапсырыс берiңiздер!

(0) тауарлар | 0 теңге
Тапсырысты рәсімдеу
Тауарлардың каталогы

Тағамдық қоспалар

DEBUG enable
Num SQL queries:13
Num fetched rows:19
including array rows:1
Time of script run:0.29949188232422
Time of SQL queries:0.018271207809448
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0144с
Счетчик "ModIshopTree tree data", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "ModIshopTree breads", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "ModIshopTree treecache", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "ModIshopTree leftmenu", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "ModIshopTree cardcollect", время выполнения - 0.0113с
Счетчик "ModIshopTree treesort", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree filters", время выполнения - 0.2163с
Счетчик "ModIshopTree design", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree cardsviews", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree paginator", время выполнения - 0с
Счетчик "ModIshopTree mclasses", время выполнения - 0с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.24с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=mainjs", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=topper", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0032с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.001с
Счетчик "Block=retailrocketblocks", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=advert", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=subscribe", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "Block=retailrocket", время выполнения - 0.0004с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0002с

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id FROM leo_city WHERE path='almaty'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.0020818710327148

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.0008699893951416

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'tree_9538925296' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.0081870555877686

SELECT title,template_id,content,domen,index_id FROM leonardo_kz.leo_index WHERE index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041604042053223

SELECT html FROM leonardo_kz.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00060009956359863SELECT t3.treename,t2.treetype,t2.tree_description,t2.tree_meta_description,t1.shop_tree_id,t1.level1,t1.level2,t1.level3,t1.relatedtree,t2.titletag,t2.tree_notice,t2.h1tag,t2.maintitledisable FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo.leo_tree_description AS t2 ON t1.id_tree=t2.tree_id LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3 ON (t1.id_tree=t3.id_tree) WHERE t3.id_tree IS NOT NULL AND t1.id_tree=9538925296; # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004580020904541SELECT t1.id_tree,t1_kz.treename,t2.id_tree,t2_kz.treename,t3.id_tree,t3_kz.treename,t4.id_tree,t4_kz.treename,t5.id_tree,t5_kz.treename FROM leo_tree AS t1 LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t1_kz ON t1.id_tree=t1_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2_kz ON t1.shop_tree_id=t2_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3_kz ON t2.shop_tree_id=t3_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t4_kz ON t3.shop_tree_id=t4_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t5_kz ON t4.shop_tree_id=t5_kz.id_tree WHERE t1.id_tree=9538925296 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005650520324707SELECT filter_class,indexed,opened FROM leonardo.leo_tree_filters WHERE id_tree= '9538925296' ORDER BY pos ASC; # Num rows 7Run time:Time of run:0.00058412551879883

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=56501907182 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.001859188079834

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=56501907182 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.001025915145874

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=56501907182 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0006859302520752SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00039505958557129

SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00042986869812012