Интернет-дүкен ашық. Тапсырыс берiңiздер!

(0) тауарлар | 0 теңге
Тапсырысты рәсімдеу
Тауарлардың каталогы

Желім пистолеттері

DEBUG enable
Num SQL queries:55
Num fetched rows:62
including array rows:1
Time of script run:0.20161199569702
Time of SQL queries:0.036930799484253
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0043с
Счетчик "ModIshopTree tree data", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "ModIshopTree breads", время выполнения - 0.0018с
Счетчик "ModIshopTree treecache", время выполнения - 0.001с
Счетчик "ModIshopTree leftmenu", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "ModIshopTree cardcollect", время выполнения - 0.0269с
Счетчик "ModIshopTree treesort", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree filters", время выполнения - 0.1272с
Счетчик "ModIshopTree design", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree cardsviews", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree paginator", время выполнения - 0с
Счетчик "ModIshopTree mclasses", время выполнения - 0с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.1643с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=mainjs", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=topper", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0008с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0045с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0008с
Счетчик "Block=retailrocketblocks", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=advert", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=subscribe", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0022с
Счетчик "Block=retailrocket", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0002с

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id FROM leo_city WHERE path='almaty'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00050187110900879

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00046396255493164

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'tree_9538925413' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00037693977355957

SELECT title,template_id,content,domen,index_id FROM leonardo_kz.leo_index WHERE index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00075411796569824

SELECT html FROM leonardo_kz.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00062203407287598SELECT t3.treename,t2.treetype,t2.tree_description,t2.tree_meta_description,t1.shop_tree_id,t1.level1,t1.level2,t1.level3,t1.relatedtree,t2.titletag,t2.tree_notice,t2.h1tag,t2.maintitledisable FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo.leo_tree_description AS t2 ON t1.id_tree=t2.tree_id LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3 ON (t1.id_tree=t3.id_tree) WHERE t3.id_tree IS NOT NULL AND t1.id_tree=9538925413; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00062990188598633SELECT t1.id_tree,t1_kz.treename,t2.id_tree,t2_kz.treename,t3.id_tree,t3_kz.treename,t4.id_tree,t4_kz.treename,t5.id_tree,t5_kz.treename FROM leo_tree AS t1 LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t1_kz ON t1.id_tree=t1_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2_kz ON t1.shop_tree_id=t2_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3_kz ON t2.shop_tree_id=t3_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t4_kz ON t3.shop_tree_id=t4_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t5_kz ON t4.shop_tree_id=t5_kz.id_tree WHERE t1.id_tree=9538925413 # Num rows 1Run time:Time of run:0.001755952835083SELECT filter_class,indexed,opened FROM leonardo.leo_tree_filters WHERE id_tree= '9538925413' ORDER BY pos ASC; # Num rows 8Run time:Time of run:0.00051379203796387

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=49129 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00060796737670898

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=49129 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038599967956543

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=830046751 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051593780517578

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=830046751 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035285949707031

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=14221297682 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0006110668182373

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=14221297682 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003509521484375

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=14221517972 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0017750263214111

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=14221517972 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004580020904541

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=18390666932 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00070095062255859

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=18390666932 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00035905838012695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=18390708212 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00058388710021973

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=18390708212 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00051712989807129

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=53289729412 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0005030632019043

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=53289729412 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033807754516602

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=60864737522 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00075507164001465

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=60864737522 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042009353637695

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66230708324 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053095817565918

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66230708324 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036787986755371

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66230708454 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00058412551879883

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66230708454 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0018620491027832

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66230708534 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00047802925109863

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66230708534 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034284591674805

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=66231033714 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00061297416687012

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=66231033714 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036501884460449

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=76054880104 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049114227294922

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=76054880104 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00029611587524414

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83711655314 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0020589828491211

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83711655314 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043892860412598

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=83712665254 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053310394287109

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=83712665254 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0004580020904541

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=49129 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040102005004883

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=830046751 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00036406517028809

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=14221297682 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042104721069336

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=14221517972 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00042510032653809

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=18390666932 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00037908554077148

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=18390708212 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040698051452637

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=53289729412 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039386749267578

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=60864737522 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038814544677734

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66230708324 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031805038452148

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66230708454 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033688545227051

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66230708534 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053310394287109

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=66231033714 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0003659725189209

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=76054880104 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041294097900391

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83711655314 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040888786315918

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=83712665254 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040102005004883SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.0043530464172363

SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.0019168853759766