Интернет-дүкен ашық. Тапсырыс берiңiздер!

(0) тауарлар | 0 теңге
Тапсырысты рәсімдеу
Тауарлардың каталогы

Шығармашылыққа арналған сыйлық жиынтықтары

DEBUG enable
Num SQL queries:28
Num fetched rows:38
including array rows:1
Time of script run:0.29340314865112
Time of SQL queries:0.01539134979248
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0037с
Счетчик "ModIshopTree tree data", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "ModIshopTree breads", время выполнения - 0.0005с
Счетчик "ModIshopTree treecache", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree leftmenu", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "ModIshopTree cardcollect", время выполнения - 0.0118с
Счетчик "ModIshopTree treesort", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "ModIshopTree filters", время выполнения - 0.2363с
Счетчик "ModIshopTree design", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree cardsviews", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "ModIshopTree paginator", время выполнения - 0с
Счетчик "ModIshopTree mclasses", время выполнения - 0с
Счетчик "Module=ishop", время выполнения - 0.2632с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=mainjs", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=topper", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0011с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0007с
Счетчик "Block=retailrocketblocks", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=advert", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=subscribe", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=retailrocket", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0002с

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id FROM leo_city WHERE path='almaty'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00041604042053223

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'ishop' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00049591064453125

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz.leo_index WHERE parent_index_id=2 AND alias LIKE 'tree_9538925167' LIMIT 1; # Num rows 0Run time:Time of run:0.00054502487182617

SELECT title,template_id,content,domen,index_id FROM leonardo_kz.leo_index WHERE index_id=2; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033807754516602

SELECT html FROM leonardo_kz.leo_template WHERE template_id=22 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040507316589355SELECT t3.treename,t2.treetype,t2.tree_description,t2.tree_meta_description,t1.shop_tree_id,t1.level1,t1.level2,t1.level3,t1.relatedtree,t2.titletag,t2.tree_notice,t2.h1tag,t2.maintitledisable FROM leonardo.leo_tree AS t1 LEFT JOIN leonardo.leo_tree_description AS t2 ON t1.id_tree=t2.tree_id LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3 ON (t1.id_tree=t3.id_tree) WHERE t3.id_tree IS NOT NULL AND t1.id_tree=9538925167; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00052499771118164SELECT t1.id_tree,t1_kz.treename,t2.id_tree,t2_kz.treename,t3.id_tree,t3_kz.treename,t4.id_tree,t4_kz.treename,t5.id_tree,t5_kz.treename FROM leo_tree AS t1 LEFT JOIN leo_tree AS t2 ON t1.shop_tree_id=t2.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t3 ON t2.shop_tree_id=t3.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t4 ON t3.shop_tree_id=t4.id_tree LEFT JOIN leo_tree AS t5 ON t4.shop_tree_id=t5.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t1_kz ON t1.id_tree=t1_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t2_kz ON t1.shop_tree_id=t2_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t3_kz ON t2.shop_tree_id=t3_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t4_kz ON t3.shop_tree_id=t4_kz.id_tree LEFT JOIN leonardo_kz.leo_tree_translate AS t5_kz ON t4.shop_tree_id=t5_kz.id_tree WHERE t1.id_tree=9538925167 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00044703483581543SELECT filter_class,indexed,opened FROM leonardo.leo_tree_filters WHERE id_tree= '9538925167' ORDER BY pos ASC; # Num rows 11Run time:Time of run:0.00040388107299805

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=87427310424 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00063610076904297

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=87427310424 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033402442932129

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=87427311264 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0031118392944336

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=87427311264 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040388107299805

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=87427313124 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0010020732879639

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=87427313124 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00033807754516602

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=93075627894 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00068092346191406

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=93075627894 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00043106079101562

SELECT SQL_NO_CACHE t4.id_tree,t2.goodname,t2.gooddescr,t2.dimension,t2.f_tree_id,t2.nalozh,t2.tis_fullname,t1.detailname,t1.prepic,t1.detailsrating,t2.price,t3.good_id,t1.id_good FROM leonardo_kz.leo_details AS t1,leonardo_kz.leo_goods AS t2 LEFT JOIN leo_goods_month AS t3 ON t2.id_good=t3.good_id LEFT JOIN leo_tree_goods AS t4 ON t2.id_good=t4.id_good WHERE t1.id_detail=108099786584 AND t1.id_good=t2.id_good LIMIT 1 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00064182281494141

SELECT SQL_NO_CACHE maxprice,shopnal,ishopnal FROM leonardo.leo_details_price WHERE id_detail=108099786584 AND id_city=51 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00038409233093262

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=87426942524 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00053501129150391

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=87427310424 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00031089782714844

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=87427311264 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00040793418884277

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=87427313124 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025200843811035

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=93075627894 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00034308433532715

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=100090553684 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00025391578674316

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=100090576894 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00030994415283203

SELECT SQL_NO_CACHE id_good FROM leo_details WHERE id_detail=108099786584 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00039505958557129SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00040698051452637

SELECT phone FROM leonardo.leo_shops WHERE id_city = 51 AND work = 1 # Num rows 2Run time:Time of run:0.00039100646972656